anbi


Algemene informatie

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Devoxx4Kids Nederland
Ook genoemd (handelsnaam): Stichting Devoxx4Kids Nederland
Zoeknaam: Stichting Devoxx4Kids Nederland
Profiel URL : https://www.devoxx4kids.nl
Statutaire zetel : Haarlem
KvK nummer: 61634751
RSIN: 854422961

Activiteiten

Studiebegeleiding, vorming en onderwijs. Het organiseren van activiteiten rondom coderen en programmeren met kinderen

Doelstellingen

Het organiseren van activiteiten om kinderen in de leeftijdsgroep van 8 tot 14 jaar op een leuke manier te leren coderen en programmeren.

Wijze waarop doel behaald wordt

  • Organisatie van Devoxx4Kids dagen bij bedrijven
  • Platform LITTIL waar scholen in contact kunnen komen met vrijwillige docenten van de stichting

Subcategorie I: 85 – Onderwijs
Subcategorie II: 855 – Overig onderwijs
Subcategorie III: 8559 – Overig onderwijs rest

Organisatie/ bestuurders

Aantal bestuursleden: 4
Is er een directie / dagelijks bestuur: Nee
Is er een persoon in dienst?: Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?: Nee

Bestuurder 1

Naam: Koenraad Cornelis Aerts
Titel/Functie: Voorzitter
Beloning: Nee

Bestuurder 2

Naam: Saskia Vermeer-Ooms
Titel/Functie: Secretaris
Beloning: Nee

Bestuurder 3

Naam: Eddy Vos
Titel/Functie: Penningmeester
Beloning: Nee

Bestuurder 4

Naam: Pepijn Schildkamp
Titel/Functie: Bestuurslid
Beloning: Nee

Contact informatie

Bezoekadres

Lutulistate 41
6716NT  EDE

Postadres

Lutulistate 41
6716NT  EDE

Telefoonnummer: +31-(0)6 48 34 21 97
E-Mailadres: eddy.vos@devoxx4kids.nl
Website: https://www.devoxx4kids.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting: Financieel Jaarverslag 2023
Staat van baten en lasten met toelichting: Financieel Jaarverslag 2023
Standaardformulier publicatieplicht:  —

Overig

Actueel verslag activiteiten:  —
Hoofdlijnen beleidsplan: Beleidsplan 2022
Twitter: @devoxx4kidsnl
Facebook: https://www.facebook.com/Littil-108387778343588
Doelgroep: Jeugd 8 – 14 jaar
Werelddeel: Alleen Nederland
Organisatie grootte / omzet: Tot Є 50.000