Concepts de programmation de robotique Programeer concepten toepassen op robotica


We willen aantonen dat programmeren niet enkel bedoeld is voor desktops, laptops en/of tablets. We kunnen namelijk ook robots programmeren en ook hier zijn dezelfde programmeer concepten van toepassing om de robots de dingen te laten uitvoeren zoals wij het willen.
Daarom gebruiken we:

  • Sequenties,
  • Iteraties,
  • Condities,
  • Event Afhandeling,
  • Parallele Exectuties

naast, nog vele andere software programmeer concepten die kunnen toegepast worden op robotica. Bij Devoxx4Kids gebruiken we hoofdzakelijk 2 type robots:

Nous montrons aussi aux enfants que la programmation n’est pas seulement applicable aux ordinateurs de bureau / ordinateur portable / tablette. Nous pouvons également programmer des robots, et là aussi, les concepts de la programmation sont applicables afin de faire faire au robots des choses utiles et amusantes.
Des concepts comme :

  • Séquence,
  • Itération,
  • Logique conditionnelle,
  • Gestion d’événements,
  • Exécution en parallèle

sont, parmi tant d’autres, des concepts de programmation qui s’appliquent facilement à la robotique.

A Devoxx4Kids nous travaillons principalement avec 2 types de robots:

 

 

Lego Mindstorm lego_mindstorms_nxt_kit
NAO Humanoid Robot nao2