Programmeren en Robotica Programmation et Robotique


Het toepassen van programmeerconcepten op robotica is ook een leuke manier om kinderen in aanraking te laten komen met computerwetenschappen in het algemeen en het geeft hen een introductie in the Internet of things. Doordat de kinderen naast het gebruiken van de gebruikelijke computer interface ook met een robot werken kunnen ze:

  • nadenken over alle mogelijke toepassingen tijdens het programmeren van een robot,
  • reeds ontwikkelde modules hergebruiken,
  • hun programma meer structureren,
  • leren hoe ze programmatorisch al de sensors van de robot kunnen aanspreken (het is eens iets anders dan enkel de muis en het keyboard te gebruiken)
  • ze leren ook hoe ze de vele services die beschikbaar zijn op het internet kunnen gebruiken om de functionaliteiten van de robot nog meer uit te breiden of om hem nog veel slimmer te maken.

Bij Devoxx4Kids gebruiken we hoofdzakelijk deze 2 robots:

L’application des concepts, de la programmation, à la robotique est aussi une façon amusante pour les enfants d’apprendre l’informatique en général, et de les initier à la notion d’Internet des objets.
Les enfants sont confrontés à un autre type d’interface: un robot. Ils doivent :

  • penser très précisément à tous les cas possibles lors de la programmation d’un robot,
  • réutiliser des modules déjà développés,
  • structurer encore plus leur programme ,
  • apprendre à interagir, par programmation, avec les capteurs des robots (autre chose que juste une souris de clavier)
  • apprendre à interagir avec les services disponibles sur l’Internet pour améliorer les fonctionnalités du robot et le rendre encore plus intelligent.

Chez Devoxx4Kids, nous utilisons principalement 2 type de robots:

Lego Mindstorm lego_mindstorms_nxt_kit
NAO Humanoid Robot nao2