Introductie aan elektronica Introduction à l’électronique


Wie zei er daar dat elektronica niets voor kinderen is? Elektronica kan ook voor kinderen zeer leuk (en veilig) zijn. Het Arduino platform is de perfecte manier om kinderen aan te tonen dat er binnenin robots net zoals bij computers elektronica aanwezig is, en dat we die elektronica even goed kunnen programmeren.

Door middel van de programmeerbare sensoren in Andruino zijn de kinderen al heel snel capabel om bijvoorbeeld de licht sensor te gebruiken zodat ze kunnen communiceren met hun karakter in Scratch.

Qui a dit que les enfants ne peuvent pas faire faire de l’électronique? ?L’électronique peut être très amusante pour les enfants également.La plate-forme Arduino est parfaite pour montrer aux enfants qu’à l’intérieur des ordinateurs, des robots, nous avons de l’électronique et que l’électronique peut être également programmée.

En utilisant les différents senseurs d’Arduino et en les programmant, les enfants sont capables d’utiliser rapidement un capteur de lumière et de créer, par exemple, une nouvelle façon d’interagir avec leur personnage Scratch.

  arduino03